Văn hóa AN SINH

Bản sắc văn hóa AN SINH mang bản sắc của một gia đình truyền thống và là một gia đình của những người trẻ, năng động, tràn đầy sức sống. Ở nơi đó, các thành viên gắn bó và sẻ chia trong Tình Đoàn Kết, Tính Trung Thực, Sự Tôn Trọng, Lòng Biết ƠnTinh Thần Trách Nhiệm. Ở nơi đó, mọi người không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển doanh nghiệp cũng như không ngừng Sáng Tạo để gây dựng tương lai.

 

 

 

 

 
Tại trụ sở chính của AN SINH PEST CONTROL có một tấm bảng có nội dung như sau:
 
Anh em ta cùng hứa với nhau:
1. Luôn đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.
2. Sống trung thực, hòa đồng và vui vẻ.
3. Luôn tôn trọng và biết ơn khách hàng.
4. Tạo dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
5. Sáng tạo và trách nhiệm trong công việc.
6. Nâng cao hơn nữa chất lượng và dịch vụ.
Cùng nhau xây dựng AN SINH PEST CONTROL thành một thương hiệu mạnh.
 
 
 
 
6 lời hứa nêu trên chính là sự cô đọng bản sắc văn hóa AN SINH, bao gồm:
 
Thứ nhất, Tinh Thần Đoàn Kết.
 
Tại AN SINH PEST CONTROL, chúng tôi gọi nhau là anh em, cùng chung sống, cùng làm việc, cùng sẻ chia. Mỗi bữa ăn, chúng tôi ngồi cùng mâm. Mỗi giấc ngủ, chúng tôi nằm chung giường. Nỗi buồn sẽ trôi nhanh khi chúng tôi cùng chia sẻ, động viên nhau. Niềm vui sẽ nhân lên khi chúng tôi cùng nắm tay nhau hát vang. Và mỗi công việc, chúng tôi cùng chung sức trên tinh thần tự giác vì khách hàng, vì doanh nghiệp.
 
 
Thứ hai, Sự Trung Thực.
 
Với đặc thù ngành nghề của mình, AN SINH PEST CONTROL luôn đề cao sự trung thực. Mỗi thành viên khi gia nhập đại gia đình AN SINH đều phải cam kết trung thực với khách hàng, trung thực với doanh nghiệp và trung thực với anh em. 
 
 
Thứ ba, Sự Tôn Trọng.
 
Trong công việc, chúng tôi tôn trọng và lắng nghe các ý kiến đóng góp của mỗi thành viên. Các thành viên tôn trọng quyết định cuối cùng của người có trách nhiệm.
 
Trong sinh hoạt hàng ngày, anh em tôn trọng nhau, lãnh đạo vẫn gọi nhân viên của mình là anh, xưng em, thành viên cũ hay mới cùng hòa đồng. Chúng tôi thực sự là một gia đình.
 
Với khách hàng, chúng tôi cam kết luôn tôn trọng dù trong bất kỳ tình huống nào.
 
 
Thứ tư, Lòng Biết Ơn.
 
Tại AN SINH PEST CONTROL, chúng tôi luôn thể hiện lòng biết ơn thế hệ cha ông - những người đã gìn giữ và phát triển non sông, đất nước.
 
Chúng tôi cũng luôn biết ơn khách hàng - những người đã cho chúng tôi công ăn việc làm và sự tự tin trong công việc.
 
Và mỗi thành viên AN SINH ngày hôm nay luôn trân trọng và biết ơn các thành viên đã từng làm việc tại AN SINH, dù ít hay nhiều đã đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Công ty cho hôm nay và cho mai sau.
 
 
Thứ năm, Sự Sáng Tạo.
 
Tại AN SINH PEST CONTROL, chúng tôi luôn trân trọng từng sự sáng tạo dù là nhỏ nhất khi nó có ích cho khách hàng và vì khách hàng. Chính tinh thần sáng tạo đã làm nên một AN SINH rất riêng biệt ngày hôm nay.
 
 
Thứ sáu, Tinh Thần Trách Nhiệm.
 
Nhận thức được tính "nhạy cảm" trong các sản phẩm và dịch vụ của mình, mỗi thành viên AN SINH đều luôn có trách nhiệm trước mỗi hành vi, mỗi công việc của mình. Và điểm cuối của tinh thần trách nhiệm đó chính là vì khách hàng.
 
 
  

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Phòng trừ mối và côn trùng gây hại An Sinh