Tầm nhìn AN SINH

Việc xác định rõ tầm nhìn trong ngắn hạn và tầm nhìn trong dài hạn giúp cho AN SINH PEST CONTROL thêm vững bước trên con đường phía trước. Và chắc chắn, chúng tôi sẽ thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 
• Tầm nhìn đến năm 2014:
1. Vươn lên trở thành doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại trong tốp đầu tại Việt Nam.
2. Định vị trong thị trường là một doanh nghiệp nói thật - làm thật.
3. Mở rộng mạng lưới tại Việt Nam với tổng số nhân lực từ 150 - 200 người.
4. Xây dựng nét văn hóa trẻ trung, đoàn kết trong doanh nghiệp, thân thiện với đối tác và trách nhiệm với xã hội.
5. Tuyển dụng và phát triển con người bằng các chính sách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 
• Tầm nhìn đến năm 2020:
1. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhằm phát triển mô hình đa ngành nghề có sự tương hỗ lẫn nhau.
2. Mở rộng phạm vi hoạt động sang một số nước Đông Nam Á.
3. Xây dựng và hoàn thiện một tập đoàn với định hướng phát triển bền vững trong tương lai. 

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Phòng trừ mối và côn trùng gây hại An Sinh