Sứ mệnh AN SINH

Góp phần bảo vệ sức khỏe và tài sản, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người và của cả cộng đồng bằng việc mang nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp hiện đại, an toàn, chất lượng cao trong việc kiểm soát sinh vật gây hại.

 

 

 

 

 

 

 
Là một doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại, chúng tôi có sứ mệnh: 
Góp phần bảo vệ sức khỏe và tài sản, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người và của cả cộng đồng bằng việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp hiện đại, an toàn, chất lượng cao trong việc kiểm soát sinh vật gây hại.
 
Với sứ mệnh đó, trong gần 1 thập kỷ qua, AN SINH PEST CONTROL đã được hàng chục nghìn khách hàng tin tưởng lựa chọn cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng và hộ gia đình, góp phần kiểm soát và ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh, các thiệt hại gây ra bởi các sinh vật như mối, côn trùng dịch tễ, chuột và các sinh vật gây hại khác.  

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Phòng trừ mối và côn trùng gây hại An Sinh