Triết lý AN SINH

Triết lý của AN SINH lấy xuất phát điểm là khách hàng và đích đến cũng chính là khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tại AN SINH PEST CONTROL, chúng tôi có một triết lý kinh doanh rất đơn giản: Khách hàng là người quyết định tất cả!
 
Cũng tại trụ sở chính của AN SINH PEST CONTROL có một tấm bảng lớn ghi rõ: Khách hàng là người cho chúng ta công ăn việc làm những cũng có thể biến chúng ta thành những kẻ thất nghiệp và vô dụng. Điều này là tùy thuộc ở chính chúng ta.
  

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Phòng trừ mối và côn trùng gây hại An Sinh